Actief bezig zijn in de Vredekerk

Bewegen is goed voor jong en oud(er)

(Streetdance, SH'Bam, poolbiljarten)

Onder "Actief bezig zijn" vallen de volgende "vaste" activiteiten: